Quá trình

Các biện pháp đo lường sự thực hiện ở đẳng cấp cao được áp dụng cho tất cả các bước trong hoạt động của chúng tôi. Công ty Vina Auslabels xây dựng quy trình này thành năm bước rõ rệt.

Thông tin khách hàng

Bước quan trọng nhất của toàn bộ quá trình là sự hiểu biết các nhu cầu của khách hàng. Nó cho phép chúng tôi đáp ứng và vượt trên các mong đợi của khách hàng, giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài và mang lại lợi ích phát triển cùng với khách hàng của chúng tôi.

Các phác thảo 

Để chắc chắn rằng khách hàng của chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dự thảo để kiểm tra và phản hồi. Ở đây chúng tôi tập trung vào sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và cả chất lượng của quá trình thực hiện sản phẩm.

Sự sáng tạo

Vina Auslabels là một công ty phấn đấu cho sự sáng tạo. Cho dù đó là máy móc hiện đại hay một kỹ thuật sản xuất mới, chúng tôi đảm bảo rằng tính sáng tạo đều được tính đến mọi trường hợp.

Sản xuất

Quy trình sản xuất áp dụng tại Vina Auslabels, cung cấp các công cụ để loại bỏ các biến động trong quá trình sản xuất. Các tiêu chuẩn này chính là thước đo lường cho sự thể hiện của chúng tôi và chúng tôi luôn cố gắng liên tục để vượt trên các tiêu chuẩn này.

Sự quản lý

Vai trò của bộ máy quản lý tại Vina Auslabels là tạo ra sản phẩm chất lượng và duy trì các mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Công ty chúng tôi xác định rằng việc quản lý áp dụng xuyên suốt ngay từ đầu các qui trình sản xuất là cần thiết cho sự hài lòng hoàn toàn của khách hàng

Quý khách quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về dự án tiềm năng của bạn.