Tuyển dụng

Chúng tôi tin rằng lợi thế bền vững chân thật duy nhất là chất lượng và hiệu suất của chúng tôi. Có ba giá trị cốt lõi dẫn dắt cả Công ty chúng tôi và định hình hình ảnh của Công ty một cách rõ nét nhất: tính Chính trực, sự cởi mở và tinh thần trách nhiệm.

Vina Auslabels công nhận việc phát hiện và phát triển các tài năng là một khoản đầu tư với lợi nhuận kỳ vọng không chỉ cho Công ty mà còn cho chính những nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự năng động và hiêu quả làm việc của nhân viên.